ภาพกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565
งานแนะแนวโรงเรียนเชียงยืนวิทยาอออกแนะแนวการศึกษาต่อ  ในเขตพื้นที่บริการ ในระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์  2565
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2565,18:31   อ่าน 89 ครั้ง