ติดต่อเรา
โรงเรียนเชียงยืนวิทยา
เลขที่ 90 หมู่ 4 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน   ตำบลเวินพระบาท  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-5011 เบอร์โทรสาร 0-4253-5011
Email : cywschool2019@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/cywschool


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :