คณะผู้บริหาร

นายศัสตราวุธ ศรีชนะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางฐิราภรณ์ วงษ์ศรีญา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา