คณะผู้บริหาร

นายบัลลังก์ มะเจี่ยว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา