คณะผู้บริหาร

นายศัสตราวุธ ศรีชนะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา