ภาพกิจกรรม
การประเมินสัมฤทธิผลการทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
    เมื่อวันพุธที่ 24  มีนาคม 2564 
นายบัลลังก์  มะเจี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยา  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ 1 (6  เดือน)
ณ  ห้องสมาร์ทโรงเรียนเชียงยืนวิทยา   
  โรงเรียนเชียงยืนวิทยา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน และขอน้อมรับข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ จากทุกท่านด้วยความเต็มใจยิ่ง
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,21:31   อ่าน 224 ครั้ง