ภาพกิจกรรม
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564  นายบัลลังก์ มะเจี่ยว  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยา  เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ณ ห้องประชุมไทญ้อ 2 โรงเรียนท่าอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,11:01   อ่าน 388 ครั้ง