ภาพกิจกรรม
การอบรมยาเสพติด
โรงเรียนเชียงยืนวิทยาเข้าร่วมการอบรมยาเสพติด โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้   ขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,13:55   อ่าน 250 ครั้ง