ภาพกิจกรรม
การมอบเงินทุนนักเรียนยากจนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ในวันที่  27  มกราคม  2564  โรงเรียนเชียงยืนวิทยา มอบเงินทุนนักเรียนยากจนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
  ทุนละ 1,000  บาท   จำนวน  55    คน   
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,13:50   อ่าน 142 ครั้ง