รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเชียงยืนวิทยา
เลขที่ 90 หมู่ 4 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน   ตำบลเวินพระบาท  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-5011
Email : cywschool2019@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :